Verloren; Ver Loren; Ver Loren van Themaat; de Monté ver Loren

Opgenomen in deel (delen)

Klik op een deeltje voor de volledige inhoudsopgave

N.B. Aanvullingen en verbeteringen in: NP 43 (1957)

Familiewapen Verloren; Ver Loren; Ver Loren van Themaat; de Monté ver Loren

Wapen Verloren: In zilver een blauwe dwarsbalk, vergezeld van twee blauwe ruiten, een boven, een onder de balk. Helmteken: een rode jachthoorn, goud gemond, beslagen en gesnoerd, tussen een zilver-blauwe vlucht. Dekkleden: zilver en blauw. Schildhouders: twee roodgetongde leeuwen in natuurlijke kleur.

Familiewapen Verloren; Ver Loren; Ver Loren van Themaat; de Monté ver Loren

Wapen de Monté ver Loren: Gedeeld: I in zilver een blauwe dwarsbalk vergezeld van twee blauwe ruiten, een boven, een onder de balk (ver Loren); II in goud de onderste helft van een zwarte adelaar, in de rechterpoot houdende een zwarte bol, in de linkerpoot drie zwarte pijlen, boven een groene boom op groene grond (de Monté). Helmtekens: rechts een rode jachthoorn, goud gemond, beslagen en gesnoerd, tussen een zilver-blauwe vlucht, en dekkleden zilver en blauw; links: een zwarte bol, tussen een goud-zwarte vlucht en dekkleden goud en zwart. Schildhouders: twee roodgetongde leeuwen in natuurlijke kleur.

N.B. Tot de aanvang der 19e eeuw werd gevoerd, terwijl de tak VIa dit tot het uitsterven in 1860 bleef voeren: Gedeeld: I in zilver een merk in de gedaante van een zeer verkorte dwarsbalk vergezeld boven en beneden van een grote ruit die beide de dwarsbalk raken; II doorsneden: a. in blauw een rode jachthoorn goud beslagen, gemond en gesnoerd. b. in goud een zwarte klok. Helmteken: een rode jachthoorn, goud gemond, beslagen en gesnoerd. Herman Verloren (1682-1751; V) zegelt d.d. 13 dec. 1733 in de brieven aan Andries Haak in het Gemeentearchief te Enkhuizen met het merkteken als in I van het 3e beschreven wapen. Zijn zoons en kleinzoons komen met het wapen als laatstbeschreven voor, evenals Mr. Nicolaas ver Loren (1791-1844; VIIa,4).

Genealogisch en historisch

  • A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën III (Groningen 1890) 262-264
  • J.Ph. de Monté verLoren, 'Eenige verbeteringen van de genealogie Verloren in Nederland's Patriciaat', De Ned. Leeuw 49 (1931) 76-80

Biografisch portaal

Zoek op 'Verloren' op de website van het Biografisch Portaal van Nederland.

N.B. De aldaar vermelde personen kunnen ook telgen van gelijknamige, niet-verwante families betreffen.

Voor de Wikipedia pagina over het geslacht Verloren klik hier.

Archief familie Verloren, 1577-1982, in Westfries Archief (toegang 1535)

Zie voor meer informatie over de naam Verloren de Nederlandse Familienamenbank.

N.B. De informatie aldaar kan ook een gelijknamige, niet-verwante familie (of families) betreffen.