De Clercq [Vlaanderen]

Opgenomen in deel (delen)

Klik op een deeltje voor de volledige inhoudsopgave

N.B. Aanvullingen en verbeteringen in: NP 13 (1923)

Familiewapen Clercq [Vlaanderen]

In rood een gouden keper, vergezeld van drie zilveren sterren. Helmteken: een ster van het schild. Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

Oudst bekende voerder van dit wapen is Pieter de Clercq (1661-1730; IX), blijkens zijn zegel d.d. 26 nov. 1729 op het testament van hem en zijn echtgenote Comelia Block (Gemeentearchief Amsterdam, Oud-notarieel archief 8920, not. H. de Wolff). Volgens het achttiende-eeuwse geslachtsregister De Clercq (in particulier bezit) heeft in het begin van die eeuw een vriend van de familie, George Bruyn, 'het regte wapen van hun familie uyt Vlaanderen [...] mede gebracht aan P. de Clercq, getr. met C. Block'. Waaraan hij dit heeft ontleend, wordt niet vermeld.

Door verschillende leden van de familie zijn ook wel gouden in plaats van zilveren sterren gevoerd. Het genoemde geslachtsregister geeft zelfs de gouden sterren als de juiste aan, eraan toevoegend, dat soms ook wel de zilveren sterren gebruikt zijn. Tegenwoordig echter worden algemeen de zilveren sterren gevoerd.

Genealogisch en historisch

 • A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën I (Groningen 1886) 152-153
 • P. van Eeghen, Familieboek de Clercq (‘s-Gravenhage 1940)
 • A.S. en W.A. de Clercq, Familieboek de Clercq 1992 (‘s-Gravenhage 1992, uitgave van de Stichting Familiearchief De Clercq)
 • The New York Genealogical and Biographical Record, LXVI (1935) 178-183
 • M.A.P. Roelofsz, Inleiding tot raadpleging van het familiearchief de Clercq (‘s-Gravenhage 1936)
 • T. Oskam, ‘Een speurtocht naar de Doopsgezinde Levina van Leent en haar voorgeslacht in Haarlem’, De Ned. Leeuw 118 (2001) 601-657, ald. 626-638, 650-657
 • Nieuwsbrief Stichting Familiearchief de Clercq 1 (1991)-

Biografisch

 • Willem de Clercq (1795-1844) in: 
  • van der Aa, 3 (1858) 432-434
  • N.N.B.W. 3 (1914) 236-240
  • B.L.G.N.P. 2 (1983) 124-127
  • W.A. de Clercq, Willem de Clercq, 1795-1844 (Amsterdam 1999)
 • Mr. Gerrit de Clercq (1821-1857) in:
  • N.N.B.W. 3 (1914) 235-236
 • Frederik Sigismund Alexander de Clercq (1842-1906) in:
  • N.N.B.W. 1 (1911) 609-610
 • Ir. Daniël de Clercq (1854-1931) in:
  • B.W.S.A.N. 6 (1995) 44-50
 • Marguerite Caroline de Clercq (1857-1933) in:
  • Scheen (1969) 215
 • Samuel de Clercq (1876-1962) in:
  • M. Roding, S. de Clercq (1876 - 1962), Broese Van Groenou (1880-1961). Smaakvol, kloek en bescheiden (Rotterdam 2005)
 • Gustaaf de Clercq (1888-1953) in: 
  • B.W.N. 1 (1989) 113
 • Maria Johanna de Clercq (1890-1977) in:
  • Scheen (1969) 215

Biografisch portaal

Zoek op 'De Clercq' op de website van het Biografisch Portaal van Nederland.

N.B. De aldaar vermelde personen kunnen ook telgen van gelijknamige, niet-verwante families betreffen.

Lijst met afkortingen

Stichting Familiearchief De Clercq, opgericht in 1989

Website van Stichting Familiearchief De Clercq: www.familiedeclercq.com 

- Archief familie De Clercq en aanverwante geslachten, 1600-1957, in Stadsarchief Amsterdam (toegang 255)
- Collectie De Clercq, in Réveil-Archief (Universiteitsbibliotheek Amsterdam)
- Familiepapieren in beheer van Stichting Familiearchief De Clercq

Zie voor meer informatie over de naam De Clercq de Nederlandse Familienamenbank.

N.B. De informatie aldaar kan ook een gelijknamige, niet-verwante familie (of families) betreffen.